• 1
  • 2
  • 3
Nazwa zlecenia: Budowa nowej hali zakładu odlewni aluminum Spinko w Lesznie
 
Lokalizacja: Leszno
 
Zleceniodawca: Spinko Sp. z o.o.
 
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor zastępczy
 
Okres realizacji zlecenia: 2013-2014
 
Opis: Pełnobranżowy nadzór nad rozbudową zakładu produkcyjnego, obejmującą nadbudowę istniejącego zakładu nową halą odlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja realizowana była bez wstrzymania pracy zakładu.

Nowy 2Nowy 6Nowy 8Nowy 22P2170012