• 1
  • 2
  • 3
 
Nazwa zlecenia: Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego dla Green Facotry Sp. z o.o
 
Lokalizacja: Zdunowo
 
Zleceniodawca: Green Factory Holding Sp. z o.o.
 
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
 
Okres realizacji zlecenia: 2015-2016
 
Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski m.in. nad budową nowej hali przemysłowej w ramach inwestycji rozbudowy i przebudowy
 

2016 07 27 010a2016 09 13 059a2016 09 21 015a2016 09 20 009a2016 09 20 010a