• 1
  • 2
  • 3

Nazwa zlecenia: Budowa hali przemysłowej dla Suer Polska Sp. z o.o. w Bonikowie k/ Kościana 

Lokalizacja: Bonikowo
 
Zleceniodawca: Suer Polska Sp. z o.o.
 
Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego
 
Okres realizacji zlecenia: 2015-2016
 
Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad budową hali o powierzchni 1800 m2 oraz powierzchni biurowej 300 m2 (stanowiącej budynek dwukondygnacyjny).

 

2016 06 23 008

2016 06 23 006

2016 06 23 012

2016 06 23 005

2016 06 23 018

2016 06 23 023