Polish English German Russian
  • 1
  • 2
  • 3


Nazwa zlecenia: Rozbudowa obiektu produkcyjno-magazynowego dla Kramp Sp. z o.o.
Lokalizacja: Modła Królewska k/Konina
Zleceniodawca: Kramp Sp. z o.o.

Zakres prac lub pełniona funkcja: Inspektor nadzoru inwestorskiego, inwestor zastępczy

Okres realizacji zlecenia: w trakcie realizacji

Opis: Pełnobranżowy nadzór inwestorski nad inwestycją polegajacą na rozbudowie obiektu produkcyjno magazynowego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym o nowy obiekt - magazynowy, nadbudowie zakładu o nową część biurowo – socjalną, przebudowie pomieszczeń technicznych i sanitarnych.

DSCF3231aDSCF3233aDSCF3317a